Dušeci sa žičanim jezgrom

Klasični dušeci sa federima

 će obezbediti strujanje vazduha unutar dušeka. U zavisnosti od opterećenja, opruge će praviti mekšu ili tvrđu podlogu. Osnovna razlika između dušeka sa oprugama i dušeka od pene su tačke rasterećenja i njihov raspored na dušeku. Kod dušeka sa oprugama (Bonell tip jezgra) tačka rasterećenja je u centru svake opruge. To nas dovodi do zaključka da su dušeci sa više opruga bolji.