fbpx

Uslovi korišćenja

 
 

Poštovani korisnici, molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće uslove pre korišćenja duseci-kreveti.com. Svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, podrazumeva citanje uslova korišćenja i u potpunosti slaganje sa njima .Ukoliko se ispostave neprihvatljivi, nemojte koristiti ovu prezentaciju.

Dobrodošli na duseci-kreveti.com. duseci-kreveti.com vam omogućava da koristite usluge i sadržaj internet prodavnice, a to podrazumeva saglasnost sa uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja primenjuju se na sve duseci-kreveti.com proizvode i sadržaje. Korišćenjem bilo kog dela naše internet prodavnice, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju upotrebu sadržaja ovog portala u potpunosti za ličnu upotrebu i na sopstveni rizik.

Opšti uslovi

duseci-kreveti.com ima autorska prava na sav sadržaj web stranica. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

duseci-kreveti.com administrira ovu internet prodavnicu iz svojih kancelarija u Beogradu. duseci-kreveti.com ni na koji način ne izjavljuje da su proizvodi i usluge na ovom veb sajtu dostupni za korišćenje van Srbije. Pristup veb sajtu i izvan Srbije je moguć, ali porudžbine su onemogućene. Sadržaj dozvoljen za kupovinu se ne može se naručiti van Srbije. Ako odlučite da pristupite ovom sajtu van Srbije, to ćete učiniti na sopstvenu inicijativu i smatrati se odgovornim za nepoštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

duseci-kreveti.com može da promeni uslove koršženja prodavnice Povremeno prelistavajte ovu stranicu da biste videli Uslvoe korišćenja koje su trenutno na snazi jer su obavezujuće za vas. Određene odredbe ovih uslova mogu biti zamenjene i to izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima. Svaka promena uslova korišćenja će uvek biti naznačenana ovoj stranici.

Personalne informacije korisnika

Lični podaci koje prosledite duseci-kreveti.com veb sajtu se koriste u svrhu dobijanja informacija za porudžbinu ili usluge, i biće tretirane u skladu sa pravilima naše politike privatnosti. Zabranjeno je slanje bilo kog nezakonitog, uvredljivog, klevetničkog ili drugog materijala koji nije u skladu sa bilo kojim zakonom za ovu veb adresu.

duseci-kreveti.com ne želi da prima poverljive ili druge informacije koje ne mogu biti slobodno dostupne. Sve informacije ili druge komunikacije koje pošaljete na ovu adresu neće se smatrati povjerljivima i onima koji se ne mogu slobodno ponovno koristiti.

Ova grupa podataka ne uključuje vaše lične podatke. U skladu sa našom politikom privatnosti, mi ih koristimo samo za internu upotrebu, ne otkrivamo ili prosleđujemo trećim stranama, ali ih koristimo isključivo u svrhu obrade vaših porudžbina.

Pristanak na Pravila i uslove korišćenja

Samim činom korišćenjem  ovog portala korisnik prihvata pravila i uslove korišćenja sajta  i nikakav poseban pristanak nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Korisnici portala se obavezuju da se redovno informišu o eventualnim promenama.